Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

 

Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalamakla, tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağını taahhüt eder. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir.

 

 

Ek hibe

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.

 

 

 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

 

 

Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Uluslararası İlişkiler Ofisine veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz.

 

Giden öğrenci ve personel için bilgiye Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Engelliler Ofisinden  ulaşılabilir.

 

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

 

http://exchangeability.eu/mapability-map

 

 

 

Veri koruma:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

 

 

 

İletişim:

Levent ÖCAL

Ufuk Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler ve
Erasmus Koordinatörü 

Ufuk University

International Relations and

Erasmus Coordinator

Adres   : Kızılcaşar Mah. İncek Bulvarı 06836 Gölbaşı / Ankara 

Tel       : + 90 312 586 73 77

Faks    : + 90 312 586 70 56

Mobile : + 90 533 640 41 45

E-mail  : [email protected]

 

Diğer bilgiler için:

Erasmus+ kaynakları:

 

Üniversitenizin Engelli yardım Ofisi  http://iro.ufuk.edu.tr/

European Commission – Erasmus+

Erasmus+ Türkiye Ulusal Ajansı www.ua.gov.tr

 

 

Higher Education Working Group on Special Needs

Recommendations for Higher Education Institutions (HEIs)

 

The Erasmus+ Higher Education Working Group on Special Needs recommends:

 

 • To place the information for Erasmus+ students and staff whose physical, mental or health-related conditions is such that their participation in Erasmus+ would not be possible without extra financial support (from here on referred to as “students and staff with physical, mental or health-related conditions”) prominently on your webpage and other communication channels in an accessible format.

 

 • To designate one person to establish a liaison and cooperation between the International Relations Office and Disability Office(r) at your institution, to promote and support the programme to students and staff with physical, mental or health-related conditions, for example by sharing knowledge and expertise, inviting the Disability Office(r) to Erasmus+ promotion weeks at your institution, etc.

 

 • To include the following optional question in the standard Erasmus+ application form for outgoing students and staff, to invite them to disclose their individual needs: “Do you have access needs (physical, mental or health-related conditions)? Yes/No (optional). If yes, we invite you to disclose this information so that your needs can be addressed and you can apply for an additional grant in order to cover the extra costs which may incur during your Erasmus+ mobility.”

 

 • To specify in the Inter-Institutional Agreements what measures your institution is implementing to create an inclusive environment, and what infrastructure and support services it provides to students and staff with physical, mental or health-related conditions; and to use the information from your partner institutions in the Inter-Institutional Agreements to best orient your students and staff to make informed choices about their mobility destination.

 

 • To fill in the information of your institution in MapAbility – an online tool mapping the accessibility of higher education institutions developed by the Erasmus Student Network (ESN) at http://exchangeability.eu/mapability-map

 

 • To keep a close cooperation with your partner institutions at all stages of the mobility on accessibility needs of your Erasmus+ students and staff physical, mental or health-related conditions.

 

 

 • To promote the added value of a mobility experience towards the employability of graduates to your prospective students, and track your graduates in their future careers.

 

 • To involve former Erasmus+ participants (students and staff) with physical, mental or health-related conditions as Ambassadors for the programme to share their experience with relevant parties and stakeholders.

 

 • To explore the possibility of using Erasmus+ staff mobility for training periods for your administrative staff in IROs, Disability Office(r), etc. to carry out job-shadowing activities in receiving institutions to learn more about the way they work with students and staff with physical, mental or health-related conditions and create synergies.

 

 • To draw from Erasmus+ Organisational Support grant to support promotional activities in this area and/or to organise short preparatory visits to best prepare students and staff with physical, mental or health-related conditions for their upcoming mobility.

 

 • To use the flags for special needs in the MobilityTool+ (the EU reporting tool for Erasmus+) according to the following principles:

 

 • Tick the flag “Participant with Special Needs” in case the student or staff has disclosed the information that they have physical, mental or health-related conditions. The flag should be ticked even if the participant does not receive EU budget (in which case, the “EU Special needs support” field should remain at zero).

 

 • If the participant doesn’t receive the EU Special Needs Support (e.g. because additional budget was not needed to accommodate for their access needs, such as for participants who need more time during exams), write a comment in the EU Special Needs Support section, explaining the access needs of the participant, and leave 0 (zero) as a value.

 

 

 • If the participant receives the EU Special Needs Support, write the amount and explain in the comments the access needs of the participant and for which services this budget is used.
 • As outlined in the Erasmus+ Programme Guide, HEIs need to describe on their website how students and staff can request the special needs support. It is recommended to do so by using the common text provided in Error! Reference source not found. of this document on your website to inform your students and staff with physical, mental or health-related conditions about Erasmus+ mobility opportunities and support.