Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Belgeleri

 

Gitmeden önce doldurulması gereken belgeler

Gitmeden önce doldurulacak Learning Agreement For Studies

Akademik Onay Formu – Gidiş

Giden öğrenci hibe sözleşmesi

Harçsız pasaport talep yazısı

Giden öğrenci izin belgesi

Giden öğrenci yurt izin belgesi

 

Dönmeden önce ve döndükten sonra doldurulması gereken belgeler

Ders değişikliği yapılması durumunda doldurulacak Learning Agreement For Studies

Dönmeden önce doldurulacak Learning Agreement For Studies

Akademik Onay Formu – Dönüş

Certificate of Attendance