OSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Kurum Kararı

 

– Giden Öğrenci/Personel

Gidilecek olan ülkenin diline ve kültürüne daha kolay adapte olabilmeleri amacıyla hareketlilikten faydalanacak öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için Üniversitemiz, yoğunlaştırılmış dil derslerinin verildiği bir gidiş-öncesi oryantasyon süreci düzenleyecektir. Gidecek olan öğrenci ve akademik personelimizin seçilme sürecinde Hazırlık Okulu Koordinatörlüğü dil düzey belirleme sınavı uygulayacağı için ihtiyaçlara yönelik programın önceden hazırlanması mümkün kılınmaktadır. Erasmus+’ın da amaçlarından biri olarak hareketlilik fırsatından faydalanabilmeleri için, öğrenciler ve personel kurum içinde yabancı dil dersleri almaya teşvik edilecektir.

– Gelen Öğrenci/Personel

Uyum sürecinin daha başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi amacıyla eğitim ve staj için gelen öğrenci ve personele yönelik Hazırlık Okulu yoğunlaştırılmış Türkçe dersleri düzenleyecektir. Oryantasyon süreci sonrasında ise gelen tüm öğrenci ve personel seçmeli ders olarak Türkçe eğitimlerine devam edebileceklerdir. Gelen öğrenciler edindikleri Türkçe dil becerilerini Ufuk’ta Erasmus Öğrenci Topluluğu’ndaki arkadaşları ile pratiğe geçirebilme şansına ayrıca sahip olabileceklerdir