UFUK ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS + PROGRAMI

2017-2018 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2017

 

 

İLAN TARİHİ                                      : 09 Kasım 2017

 

SON BAŞVURU TARİHİ                  : 30 Kasım 2017 (TSİ 16:00’da başvuru kapanacaktır)

 

Erasmus + Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

Söz konusu ilan 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek öğrenim hareketliliği faaliyetini kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler önce bilgisayar ortamında http://iro.ufuk.edu.tr/?page_id=2 linkin yer alan başvuru formunu dolduracaklardır. Ardından aşağıda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte 30 Kasım 2017 (TSİ 16:00’da başvuru kapanacaktır) tarihine kadar birimlerine onaylatarak UA İlş. ve Erasmus Koor. Ofisine teslim ederek başvurularını sonlandıracaklardır.

 

Başvuru belgeleri, Koordinatörlüğüne ulaştıktan sonra programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe 01 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecektir.

 

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait anlaşmalara başvuruda bulunabileceklerdir. 2017-2018 döneminde geçerli olacak anlaşmalara,  “http://iro.ufuk.edu.tr/?page_id=1012” adresindeki “Anlaşmalar Listesi” menüsünden ulaşmak mümkündür.

 

Öğrenciler tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait üniversitelerden yararlanabileceklerdir.

 

Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir.

 • AB üyesi ülkeler
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya ve Türkiye)

Program ülkelerinin ayrıntılı listesi aşağıda “hibeler” bölümünde belirtilmiştir.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (http://iro.ufuk.edu.tr/?page_id=2 linkinden ulaşılabilir)

2-      Kısa özgeçmiş (CV)[1]

3-      Not Dökümü (Transkript)[2]

4-      Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Koordinatörlüğümüzce 23 Kasım 2017 tarihinde yapılacak Yabancı Dil Sınavına girecekler ve bu puanını başvuruda kullanacaklar için sınav sonuç belgesi teslimi gerekmemektedir.)

 

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen merkezi sınavların yanında (son 2 yıl dâhil), Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları ile KPDS (son 2 yıl), ÜDS  (son 2 yıl) ve YDS’den (son 2 yıl – Üniversite giriş sınavı değil) alınmış olan puanlar geçerli olacaktır.

Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (son 2 yıl) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Bu tabloya http://iro.ufuk.edu.tr/wp-content/uploads/2016/03/OSYM-Yab-Dil-Esdegerlik-Tablosu-14012015.pdf linkinden ulaşmak mümkündür. IELTS sınavının sonuçları Koordinatörlüğümüzce 100’lük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak UA İlş. ve Erasmus Koor. Ofisine elden teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Detaylı bilgiler ve genel hükümler Üniversitemizin Erasmus sayfasında ve “Ufuk’ta Erasmus Topluluğu” adı altındaki facebook sayfasında yayımlanmaktadır.

 

 

 

 

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

YABANCI DİL SINAVLARINA

BAŞVURU DUYURUSU

 

 

 

Yayınlanma tarihi: 02 Kasım 2017

 

 

Değerli Ufuk’ta Erasmus+ Öğrencileri,

 

 1. Ufuk Üniversitesi olarak, 2017-2018 döneminde Erasmus+ öğrenim (2018 yılı bahar dönemi) ve staj (2018 yılı yaz dönemi) hareketlilik faaliyetleri için çalışmalara başlamış bulunmaktayız.
 2. Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında sunduğumuz proje başvurumuz, Türkiye Ulusal Ajans Başkanlığı tarafından kabul edilmiş, üniversitemize tahsis edilen hibenin kullanılmasına başlanılmıştır.
 3. Öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilmesinin iki koşulundan biri yabancı dil puanı diğeri de genel not ortalamasıdır.
 4. Bu ilan sadece yabancı dil sınavı başvuruları içindir. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuru dönemi ayrıca açılacak ve duyurusu yapılacaktır. Staj hareketliliği için 2018 bahar döneminde ayrıca bir yabancı dil sınavı yapılmayacaktır. Bu sınavdan alınan not 2 (iki) yıl geçerli olacaktır.
 5. Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin Üniversitemizce yapılacak İngilizce dilinde sınava girmeleri ve en az B1 düzeyinde not almaları gerekmektedir.
 6. İngilizce sınavı 23 Kasım 2017 tarihinde (Perşembe günü) Dr. Rıdvan Ege Kampüsü / İncek F Blok 3 ncü Kat 306 nolu sınıfta saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.
 7. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin “Ufuk’ta Erasmus Topluluğu” facebook adresindeki veya Ufuk Üniversitesi Erasmus+ sayfasındaki duyurular bölümünde yer alan “Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu” nu doldurduktan sonra 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 16.00’ya kadar Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Koordinatörlüğüne onaylatmaları gerekmektedir.
  1. Sınava girerken öğrencilerin yanlarında MUTLAKA;

(1) Öğrenci kimlik belgesini,

(2) Onaylı Erasmus+ Yabancı Dil Sınav Başvuru Formunu,

(3) Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini bulundurmaları ve bu belgeleri sınav girişinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler olmadan sınava girilemeyecektir.

 1. Engelli öğrencilerimizin, engel durumlarını ve özel taleplerini “[email protected]” adresine bildirmeleri halinde sınav salonlarında kendileri için gerekli düzenlemeler ofisimizce yapılacaktır.

Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Koordinatörlüğü

 

 

 

UFUK ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 (GÜZ DÖNEMİ) ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

SEÇİM LİSTESİ

17 Mayıs 2017

S.No. Öğc.No. Adı Soyadı Enstitü/ Bölüm Düzey Not Ort. Yerleştirme yeri Alanı Hibe ödenecek azami süre
1. 150320507 Neslişah Gönülalan Psikoloji Lisans 90,62 Oredea University / Romanya Psikoloji Güz Dönemi – 6 Ay
2. 130230127 Cangül Haznedar İİBF / UA Ticaret Lisans 58,08 Czestochowa University of Technology / Polonya UA Ticaret Güz Dönemi – 6 Ay
3. 130230129 Görkem Karahan İİBF / UA Ticaret Lisans 52,38 Czestochowa University of Technology / Polonya UA Ticaret Güz Dönemi – 6 Ay

 

Not : Bu başvuruların değerlendirilmesinde ve nihai karar aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında, değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

 

 

UFUK ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

SEÇİM LİSTESİ

17 Mayıs 2017

S.No. Unvanı Adı Soyadı Enstitü/Bölüm Yerleştirme yeri Alanı Hibe ödenecek azami süre
1. Araştırma Görevlisi Merve Bozbıyık Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Newcastle University

School of education, communication and Language Science

Yabancı Diller 6-13 Eylül 2017

 

Not : Bu başvuruların değerlendirilmesinde ve nihai karar aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında, değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

 

 

 

UFUK ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

İNGİLİZCE YABANCI DİL SINAVI SONUCU NOT ÇİZELGESİ

 

22.03.2017

S.No. Öğrenci No Adı Soyadı Aldığı Not Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyesi
1.         150320507 Neslişah Gönülalan 99 C2
2.         160610331 Yağmur Bayır 91 C1
3.         160120167 Ufuk Öztürk 79 C1
4.         140110749 Selgin Kambak 66 B2
5.         140220399 Kürşat Saruhan 56 B1
6.         130230129 Görkem Karahan 48 B1
7.         130110635 Ali Akdağ 44 A2
8.         130230118 Sevde Zeynep Bağcı 43 A2
9.         130220366 Hüsnücan Kaymak 42 A2
10.     150220470 Ülkü Miray Kablan 39 A2
11.     140110892 Fatma Baydemir 38 A2
12.     160120171 Hüsnü Akyüz 36 A2
13.     140110900 Nesibe Oflaz 29 A1
14.     130220356 Elçin Ekici 29 A1
15.     150710547 Yaşar Can Ataş 28 A1
16.     140110780 Nergiz Cevizözü 27 A1
17.     150210278 Nurdeniz Bayrak 24 A1
18.     140210258 Erdem Gök 23 A1
19.     150210264 Cemal Gürel 17 A1
20.     150210265 Erdal Cenk Bideci 17 A1
21.     160120153 Fatih Bal 6 A1

 

17.03.2017 tarihinde İngilizce yabancı dilinden yapılan sınav sonucu yukarıda belirtilmiştir. Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Koordinatörlüğü

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

BAŞVURU DUYURUSU

(İlan detaylarını “Ufuk’ta Erasmus” facebook adresimizden öğrenebilirsiniz)

 

 

 

Yayınlanma tarihi 10 Mart 2017

 

 

İLAN TARİHİ                                      : 10 Mart 2017

SON BAŞVURU TARİHİ                  : 07 Nisan 2017 (TSİ 16:00’da başvuru kapanacaktır)

 

Erasmus+ Programı kapsamında 2016-2017 akademik yılı Yaz Dönemi Staj ve Güz Dönemi Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

Söz konusu ilan 01 Haziran 2017 – 01 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

Öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler önce bilgisayar ortamında “http://iro.ufuk.edu.tr/?page_id=2” adresinde yer alan başvuru formunu dolduracaklardır. Ardından aşağıda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte 07 Nisan 2017 (TSİ 16:00’da başvuru kapanacaktır) tarihine kadar birimlerine onaylatarak UA İlş. ve Erasmus Koor. Ofisine teslim ederek başvurularını sonlandıracaklardır.

 

Başvuru belgeleri, Koordinatörlüğüne ulaştıktan sonra programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe 21 Nisan 2017 tarihine kadar ilan edilecektir.

 

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerine ait anlaşmalara başvuruda bulunabileceklerdir. 2016-2017 döneminde geçerli olacak anlaşmalara,  “http://iro.ufuk.edu.tr/?page_id=1012” adresindeki “Anlaşmalar Listesi” menüsünden ulaşmak mümkündür.

 

 

Öğrenciler tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait üniversitelerden yararlanabileceklerdir.

Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir.

 • AB üyesi ülkeler
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya ve Türkiye)

Program ülkelerinin ayrıntılı listesi aşağıda “hibeler” bölümünde belirtilmiştir.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu (http://iro.ufuk.edu.tr/?page_id=2 linkinden ulaşılabilir)

2-      Kısa özgeçmiş (CV)[1]

3-      Not Dökümü (Transkript)[2]

4-      Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Ufuk Üniversitesi tarafından 17 Mart 2017 tarihinde yapılacak sınava gireceklerin belge getirmesi gerekmemektedir.)

5- Staj hareketliliğine başvuracak öğrenciler karşı taraftan alacakları davet mektubu ile başvuracaktır.

 

Yabancı Dil Sınavına ilişkin olarak Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Ufuk Üniversitesince 17 Mart 2017 tarihinde yapılacak İngilizce Yabancı Dil Sınavı ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen merkezi sınavların yanında (son 2 yıl dâhil), Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları ile KPDS (son 2 yıl), ÜDS  (son 2 yıl) ve YDS’den (son 2 yıl – Üniversite giriş sınavı değil) alınmış olan puanlar geçerli olacaktır.

Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (son 2 yıl) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Bu tabloya http://iro.ufuk.edu.tr/wp-content/uploads/2016/03/OSYM-Yab-Dil-Esdegerlik-Tablosu-14012015.pdf linkinden ulaşmak mümkündür. IELTS sınavının sonuçları Koordinatörlüğümüzce 100’lük sisteme dönüştürülerek kabul edilecektir.

 

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak UA İlş. ve Erasmus Koor. Ofisine elden teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

                                                                                                                                            

Saygıyla duyurulur,

               

Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Koordinatörlüğü

 

 

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

YABANCI DİL SINAVLARINA

BAŞVURU DUYURUSU

 

 

 

Yayınlanma tarihi 03 Mart 2017

 

 

Değerli Ufuk’ta Erasmus+ Öğrencileri,

 

 1. Ufuk Üniversitesi olarak, 2016-2017 döneminde Erasmus+ öğrenim ve staj hareketlilik faaliyetleri için çalışmalara başlamış bulunmaktayız.
 2. Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında sunduğumuz proje başvurumuz, Türkiye Ulusal Ajans Başkanlığı tarafından kabul edilmiş, üniversitemize tahsis edilen hibenin kullanılmasına devam edilmektedir.
 3. Öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilmesinin iki koşulundan biri yabancı dil puanı diğeri de genel not ortalamasıdır.
 4. Bu ilan sadece yabancı dil sınavı başvuruları içindir. Erasmus+ Hareketliliği başvuru dönemi ayrıca açılacak ve duyurusu yapılacaktır.
 5. Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin Üniversitemizce yapılacak İngilizce dilinde sınava girmeleri ve en az B1 düzeyinde not almaları gerekmektedir.
 6. İngilizce sınavı 17 Mart 2017 tarihinde (cuma günü) Dr. Rıdvan Ege Kampüsü / İncek F1 Blok 111 nolu sınav salonunda saat 14.00’da gerçekleştirilecektir.
 7. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin “Ufuk’ta Erasmus Topluluğu” facebook adresindeki veya Ufuk Üniversitesi Erasmus+ sayfasındaki duyurular bölümünde yer alan “Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra 15 Mart 2017 tarihinde (çarşamba günü) saat 16.00’ya kadar Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Koordinatörlüğüne onaylatmaları gerekmektedir.
  1. Sınava girerken öğrencilerin yanlarında MUTLAKA;

(1) Öğrenci kimlik belgesini,

(2) Onaylı Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu,

(3) Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini bulundurmaları ve bu belgeleri sınav girişinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler olmadan sınava girilemeyecektir.

 1. Engelli öğrencilerimizin, engel durumlarını ve özel taleplerini “[email protected]” adresine bildirmeleri halinde sınav salonlarında kendileri için gerekli düzenlemeler ofisimizce yapılacaktır.

 

Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Erasmus+ Koordinatörlüğü

 

 

 

 

Erasmus yabancı dil sınavı

NOT : Formun word formatındaki haline “Ufuk’ta Erasmus Topluluğu” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ufuk Üniversitesi

Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenme Hareketliliği

Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu

 

Kişisel Bilgiler                                  :

Adı
Soyadı
TC Kimlik No.
Doğum Tarihi
Uyruğu

Öğrenci Bilgileri                              :

Öğrenci No.
Fakülte / Yüksekokul
Bölüm / Sınıf
Eğitim Gördüğü Seviye
Kayıtlı Olduğu Enstitü

(Yüksek Lisans/Doktora Öğc. İçin)

İletişim Bilgileri                                :

 

Kişisel e-posta adresi
Mobile Tlf. No.

 

 ONAY

 

  

Uluslararası İlişkiler

ve

Erasmus+ Koordinatörlüğü

 

 

 • Değerli Ufuk’ta Erasmus Ailesi,667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerde okuyupta, Üniversitemize yerleştirilen, yatay geçiş yapan veya özel öğrenci olarak eğitim görmekte olan öğrencilerden daha önce Erasmus Hareketliliğinden yararlanmış ve/veya yararlanmakta olanların, ödeme, hareketlilik aracı girişleri ve ödeme/nihai raporlama işlemlerinin, bu üniversitelerin bağlandığı Koordinatör Üniversiteler tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
  Bu durumda olan ögrencilerimizin hak kaybına maruz kalmaması maksadıyla 01 Aralık 2016 tarihine kadar gerekli belgeler ile bağlı oldukları Koordinatör Üniversitelere başvurmaları önem arz etmektedir.
  Saygıyla duyurulur.

 

 • Erasmus+ öğrenci hareketliliğine (öğrenim ve staj faaliyetleri) başvurmak isteyen öğrenciler için İncek ve Balgat Kampüsünde iki ayrı bilgilendirme toplantının yapılması planlanmaktadır.
  1. İncek Kampüsünde yapılacak toplantı 21.10.2016 tarihinde saat 12:00-13:00 arasında konferans salonunda,
  2. Balgat Kampüsünde yapılacak toplantısı 24.10.2016 tarihinde saat 12:00-13:00 arasında konferans salonunda gerçekleşecektir.
 • ÖNEMLİ DUYURU : Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin, mali hibe desteğinin kendilerine ödenmesi için HALKBANKASI Çukurambar Şubesinde, Euro hesabı açtırmaları gerekmektedir. 

2016-2017 Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Seçim Sonuçları İlanı ve İtirazların Kabülü

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı (20 Mart 2016)

Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru İlanı (20 Mart 2016)

 • Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavlarına Başvuru Duyurusu

Yabancı Dil Sınavlarına Başvuru Duyurusu

Yabancı Dil Sınavlarına Başvuru Formu

Yabancı Dil Sınavı Sonuçları

04 ve 11 Mart 2016 Bilgilendirme Toplantıları

 

 • Ulusal Ajans tarafından bildirilen Erasmus+ Staj imkanı sunan kurumlar

Slovenia

Slovenia

Slovenia

Poland

Croatia

Slovakia

Czech

Czech

Czech

Czech

Czech

Portuguese