erasmus4
Ufuk Üniversitesi, AB’nin Erasmus+ 2014-2020 döneminde eğitim, gençlik ve spor alanlarında, öğrenci ve personel değişimi, staj imkanları, projelere katılım, iş piyasalarının ihtiyaç duyduğu girişimci ruhuna sahip bireylerin yetiştirilmesi, beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkıda bulunmak maksadıyla faaliyetlerine hız vermiştir.
Bu maksatla program ülkeleri, program ortağı ülkeler ve diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde eylem planları geliştirmek, yükseköğretimde öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında tamamlamak, yüksek lisans düzeyinde burs sağlamak, yurtdışında gönüllü hizmet ve gençlik değişimlerine katılmak, öğretim görevlisi ve eğitim personelinin yurtdışında ders verme ve eğitim almasına imkan tanımak şeklinde özetlenebilecek fırsatları yakalamak mümkün olabilmektedir.