Ufuk Üniversitesi 2002-2003 akademik yılında eğitime başlamıştır. Bir vakıf üniversitesi olarak beş Fakülte, üç Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı çeşitli yüksek lisans programları mevcuttur.
Uluslararası İlişkiler Ofisi eğitim-öğretim hareketliliği ve akademik ortaklıkların yönetimi ile ilgili kurulmuş bir birimdir.  Bu birim öğrenci ve personelin hareketlilik programları sürecinin işleyiş ve uygulanışından sorumludur.
Ayrıca Üniversitemizde 2013-2014 Akademik Yılı itibari ile yurtdışı öğrenci kabulü başlamıştır. Uluslararası İlişkiler Ofisi hem yurtdışından gelen tam-zamanlı öğrencilerin hem de hareketlilik/değişim programları ile Üniversitemize gelen ve Üniversitemizden Avrupa Birliği ve diğer uluslararası üniversitelere giden öğrencilerin akademik, idari ve diğer konularda danışmanlık vermektedir.
Dr.Öğr.Üyesi A.Gözde GÖZÜM
Ufuk Üniversitesi Kurum Koordinatörü
Duyurular: Ufuk Üniversitesi Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi’ni (ECHE) almıştır.