mezuniyet[1]
Ufuk Üniversitesi 2002-2003 akademik yılında eğitime başlamıştır. Bir vakıf üniversitesi olarak beş Fakülte, üç Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı çeşitli yüksek lisans programları mevcuttur.
Uluslararası İlişkiler Ofisi eğitim-öğretim hareketliliği ve akademik ortaklıkların yönetimi ile ilgili kurulmuş bir birimdir.  Bu birim öğrenci ve personelin hareketlilik programları sürecinin işleyiş ve uygulanışından sorumludur.
Ayrıca Üniversitemizde 2013-2014 Akademik Yılı itibari ile yurtdışı öğrenci kabulü başlamıştır. Uluslararası İlişkiler Ofisi hem yurtdışından gelen tam-zamanlı öğrencilerin hem de hareketlilik/değişim programları ile Üniversitemize gelen ve Üniversitemizden Avrupa Birliği ve diğer uluslararası üniversitelere giden öğrencilerin akademik, idari ve diğer konularda danışmanlık vermektedir.
Yrd. Doç. Dr. A.Gözde GÖZÜM
Ufuk Üniversitesi Kurum Koordinatörü
Duyurular: Ufuk Üniversitesi Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi’ni (ECHE) almıştır.